ТБС консълтинг ООД е първата в България организация започнала обучения на оценители с преподаватели от Universität Stuttgart.
Като дългогодишен партньор на Агенция по приватизация сме обучили над 4500 специалисти.

Продължителност на обучението9 дни. 
Модул 1: 13-19.05.2024 (седем дни)

Модул 2: 15-16.06.2024  
(два дни)
Начало първи ден: 09:30 ч.

Формат:
присъствен курс
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център на TBS consulting 

СОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:
Модул 1
: Теория на Методологията на оценяване: нормативна уредба, оценителски стандарти, подходи и методи за оценка, оценителски доклад - структура, допускания, изходна информация, задачи. 
Модул 2: Практическо приложение на Методологията на оценяване
Модул 3: Оценяване на Недвижими имоти- Самостоятелна подготовка


Обучението, което предлагаме е изцяло с практическа насоченост.
Систематизирано, осъвременявано  и надграждано  в продължение на над 30 годишен опит в провеждането и организирането на този курс. 

Нашата цел е: участниците  освен основните познания по оценяване, които ще получат, е и да могат да правят сами оценки на недвижими имоти. Нашите преподаватели ще обогатят Вашите знания по най-добрия и професионален начин. В тази връзка и лекторския екип е подбран от специалисти в областта, с голям практически опит.

Предлагания интензивен курс е със следното съдържание: 120 уч. ч., от които 80 лекции и 40 упражнения.

Целева група: до участие в курса се допускат само курсисти с висше образование – „бакалавър” и „магистър”.
Обучението се провежда в групи до 25 души, защото ние знаем колко голямо предимство е това за ефективното усвояване на материала.

Анотация на курса: учебната програма за подготовка на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти” е съобразена със Закона за независимите оценители (ЗНО), Български стандарти за оценяване /БСО/, специализирана литература по оценяване на недвижими имоти, националното законодателство, законодателството на Европейския съюз и с публикувания на сайта на КНОБ  АКТУАЛЕН КОНСПЕКТ.

Квалификационна характеристика: завършилите курса придобиват основните познания по оценяване и управление на недвижими имоти, необходими в оценителската практика и за явяване на изпит, за придобиване на оценителска правоспособност- недвижими имоти.


В цената на курса е включено:
– "Методика за оценка на недвижими имоти", печатни материали;
– материали предоставени от лекторския екип; 
– голям набор от  нормативни документи, образци, примерни оценки, формуляри и мн. др. в електронен формат;
– блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, при следните банкови реквизити:
Организация: ТБС консълтинг ООД
Банка: Юробанк Еф Джи България АД
Разплащателна сметка (IBAN): BG81BPBI79421037883302
Банков код (BIC): BPBIBGSF
В основание за превода се вписва: "Недвижими имоти-име и фамилия на участника".


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА:
Дата на провеждане на 28 юни 2024 г.
Срок за подаване на документи до 06.06.2024 г. /четвъртък/ вкл.
Таксата за явяване на изпита е 230.00 лв. и се заплаща само посметка на КНОБ.
 АКТУАЛЕН КОНСПЕКТ


Регистрация:

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724 или да се регистрирате директно чрез  on-line  формата за регистрация.
 Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
 Поради ограничения брой места, в групата се включват участници платили таксата за курса.
Участниците се записват и гарантират мястото си в курса по реда на постъпване на заявките.

Допълнителна информация относно курса може да получите на телефон: 0888 603 724.Не се приемат регистрации

"