Над 28 години опит

ТБС консълтинг ООД - гр. София е създадено с решение на СГС от 29.01.1996 г. като съвместно дружество на  UNICON INTERNATIONAL GMBH гр. Виена с управител Франц Границ  и „Център за квалификация на кадрите от държавната и местна администрация и строителство”ЕООД  с управител Тодор Иванов Кунчев с принципал Министерство на териториалното развитие и строителство, като консултантска и обучителна организация.
През 2013 г. в дружеството се вписва за съдружник Андрей Иванов Дечев.

През 2003 г. се създава паралелно дружество „ТБС консултинг” ЕООД, с предмет на дейност - организиране, провеждане на обучения, конференции, симпозиуми, бизнес срещи, консултантска дейност в областта на строителството с управител Зорница Сотирова.


Предлагаме широка гама от над 600 тематики за обучения и семинари
Голяма част от фокуса на семинарите са в областта на счетоводството, данъците и международните стандарти за финансово отчитане.
ТБС консълтинг ООД е първата в България организация започнала обучения на оценители на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия с преподаватели от Universität Stuttgart. Като партньор на Агенция по приватизация сме обучили над 4500 специалисти.
През 2004 г. станахме първата организация започнала обучения на: Координатори по безопасност и здраве в строителството, по програма съгласувана от МРРБ, МТСП и ИА”ГИТ”.
При нас ще намерите и актуални теми, които са важни за Вашата организация, като и въпроси, свързани с устойчивото развитие/ESG.


Екип от 56 обучители
За осъществяване на дейността ни в различни лекторските екипи са включени над 56 хоноровани преподаватели с  богат професионален опит -доктори на техническите науки, професори, икономисти, юристи, психолози, изтъкнати специалисти от МРРБ, МТСП, ИА"ГИТ", МФ, НАП, НОИ и др. Те дават не само теоретични знания, но преди всичко споделят своя опит на практика. Участниците могат веднага да прилагат наученото по време на обучението, в своята професионална работа.


Нашите материали – важен елемент от обучението
Участниците в семинарите получават печатни материали и в електронен формат, предоставени от лекторските екипи. Обръщаме внимание на всеки детайл в оформлението и дизайна.


Собствен центрър за обучения, адаптиран към нуждите на взискателните клиенти
Като една от малкото компании на пазара, ние разполагаме със собствен център за семинари и обучения, отговарящ на нуждите и на най-взискателните клиенти.
Обурудван с професионална озвучителна и презентационна техника за обучения в присъствена, онлайн и хибридна форма.
Уверяваме се, че участието в дистанционните форми е също толкова ефективно, колкото и участието в присъствмените събития: осигуряваме пълна интерактивност на участниците както помежду си, така и с лектора.


Непрекъснато се надграждаме и развиваме
В нашата компания се фокусираме върху непрекъснатото развитие.
Приспособявайки се към динамичните промени, ние разширяваме нашите предложения за обучения с практически програми.
Можем да се похвалим с дългогодишно сътрудничество с нашите клиенти. Много от тях посещават нашите обучения в продължение на няколко поредни години. Това е доказателство, че методите ни на работа са ефективни.

Всяка година над 1200 специалисти от различни сектори на бизнеса се възползват от нашите предложения за обучения и още толкова посещават нашия център от външни организации.