НОВО

Продължителност 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 13:00 ч. Обучение 
Формат:
- онлайн в ZOOM
- присъствен курс: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consulting

На семинара ще се разгледат практически решения за работодателите и органите по назначаване след промените в:
- Кодекса на труда
- Закона за държавния служител
- Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта


Основно съдържание:

1. Единен електронен трудов запис и Регистър на заетостта: промените в Кодекса на труда, които регламентират въвеждането на регистър на заетостта и единен електронен трудов запис, които ще заменят хартиените трудови книжки.
- Кога влиза в сила закона за работодателите и за органите по назначаване в държавната администрация.
- Кои други закони бяха променени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда ("ЗИД на КТ"), с който се въвежда електронен трудов запис (електронна трудова книжка), както и Регистър на заетостта.

2. Как Наредбата за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта доуредиха процедурите по:
- Форматът и редът за съхранение на данните в регистъра на заетостта, редът и сроковете за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства, условията за достъп до данните в регистъра;
- Достъпът на работника или на държавния служител до единния му електронен трудов запис и до информация за историята на достъпите до единен му електронен трудов запис;
- Правото на работодателите и органите по назначаване на достъп до информацията в единния електронен трудов запис на работниците или служителите и на държавните служители, нанесен от други работодатели и органи по назначаването - от кой момент достъпът ще е възможен и кои данни ще са видими.
- Ще може ли работодателите да видят в регистъра на заетостта кога техния работник е сключил трудов договор за допълнителен труд?
- Новия код ЕКАТТЕ за регистрация на повече от едно място на работа при работа от разстояние;

3. Практическо решение за работодателите и органите по назначаване за изпълнение на задължението за оформяне на трудовите и служебните хартиени книжки на работниците и служителите и на държавните служители:
- Анализ на данните, които ще подлежат на вписване в единните електронни трудови записи на работниците и служителите и на държавните служители.
- Кога влиза в сила закона за работодателите и за органите по назначаване.
- Какъв срок е предвидил Кодекса на труда за оформянето на трудовите и служебните книжки от работодателите и органите по назначаване.
- Какъв е срокът за вписване в регистъра на заетостта всички данни от служебните книжки на държавните служители по действащи служебни правоотношения;
- Имат ли задължение работодателите да вписват данните от хартиените трудови книжки на наетите от тях работници в новосъздадения регистър на заетостта?
- Ще продължи ли да бъде основен удостоверителен документ за вписания в нея обстоятелства трудовата/служебната книжка след като започне ползването на регистъра на заетостта?
- какви нови наредби следва да очакваме във връзка с промените, извършени в Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

4. Електронно трудово досие, стара възможност с нови измерения:
- Основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.
- Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите - изисквания и ограничения в Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.
- Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.
- Изисквания за съхранение на електронни документи от работодателя и за осигуряване на достъп до тях на контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите.


ЛекторТеодора Дичева - експерт трудово право.
Към настощия момент и началник на отдел с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване" към Омбудсмана на Република България.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.Не се приемат регистрации