Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 ч.             Начало на семинара
15:00 ч.             Край на семинара
Формат
онлайн - zoom.us
присъствен семинар - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 55
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
I. МЕЖДУНАРОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
1. Възникване на данъчно задължение за чуждестранните лица.
2. Обекти на облагане. Данък при източника или корпоративен данък.
3. Какво e СИДДО и кога имаме нужда от СИДДО.
4. Как прилагаме облекченията по СИДДО
4.1 Обща процедура за прилагане на СИДДО;
4.2 Облекчена процедура за прилагане на СИДДО – условия;
4.3 Последици при неспазване на процедурата.
4.4 Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК.
5. Примери.

II. МЕЖДУНАРОДНО ОБЛАГАНЕ НА МЕСТНИ ЛИЦА
1. Доходи и печалби на местни юридически лица от чужбина
1.1.Облагане в чужбина на доходи - условия;
1.2.Облагане в чужбина на печалби - условия;
1.3.Облагане в България.
2. Доходи на местни физически лица от чужбина
2.1 Облагане на трудови доходи;
2.2 Облагане на доходи от услуги;
2.3 Облагане в България.
3. Методи за избягване на двойното данъчно облагане съгласно СИДДО.
4. Примери.


Водещ курса: Лекторадв. Десислава Канева.
Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право. Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.
 

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно изпратена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.Не се приемат регистрации