Продължителност на обучението: 
09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците
10:00 – 11:30 ч. Семинарни занятия
11:30 – 11:45 ч. Почивка
12:45 ч.             Закриване на семинара
Формат:
онлайн, в платформата ZOOM

Законът за защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения въвежда в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета.
Има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на ЕС, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.
Новият закон влезе в сила на 4 май 2023 г. и се прилага от същата дата за всички задължени субекти. Изключение е предвидено единствено за работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, за които законът ще започне да се прилага от 17 декември 2023 г.

За кого е предназначено събитието:
Събитието е насочено основно към компании и организации от всякакви отрасли с персонал над 50 работници и служители.
Вярваме, че ще бъде полезно също и за HR специалисти, юристи и служители с управленски функции.


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
1. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – въведение.
2. Задължени правни субекти
2.1. Правни субекти с 50 или повече служители
2.2. Правни субекти с 250 или повече служители
2.3.  Правни субекти с по-малко от 50 служители
3. Материален обхват на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
3.1. Видове нарушения и нередности, за които се допуска подаване на сигнали.
4. Лица, имащи право да подават сигнали
5. Механизми за подаване на сигнали
5.1. Вътрешно подаване на сигнали
5.2. Външно подаване на сигнали
5.3.Публично оповестяване
6. Методи за подаване на сигнали
6.1. Писмено подаване на сигнали
6.2. Устно подаване на сигнали
6.3. Анонимни сигнали
7. Задължения на правните субекти при създаването на канали и процедури за подаване на сигнали; гарантиране на поверителността на самоличността на сигнализиращите лица.
8. Освобождаване от отговорност на лицата, подаващи сигнали.
9. Мерки за осигуряване на защита на лицата, подаващи сигнал
9.1. Забрана за ответни действия
9.2.Мерки за подкрепа
9.3. Санкции
10. Практически препоръки и насоки към компаниите.


Лекторски екип
: адв. Станислав Анков и адв. Петър Боюклиев от  Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“.
Адв. Станислав Анков е старши адвокат в Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“. Специализира в областта на защитата на лични данни, право на конкуренцията, медицинско право. Съдействал е при структурирането и въвеждането на системи и платформи за подаване на сигнали за нарушения в съответствие с приложимите правни и регулаторни изисквания.
Адв. Петър Боюклиев е съдружник в Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“ със значителен опит в обслужването на международни клиенти от разнообразни индустрии и бизнес сектори. Основните сфери на професионалната му дейност са договорно право, бизнес сделки, трудово право. Първоначалният му досег с т.нар. whistleblowing системи и техните правни аспекти датира от 2007-2008 г., когато за първи път са въведени законодателно в САЩ.


Цена: 70 лв. без ДДС (84 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- презентация предоставена от лекторския екип, консултации. 
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации