Продължителност: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса, кафе
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие:  присъствена
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Курсът е насочен към:
- Ръководители на отдели и звена с повишен риск от злоупотреби
- Специалисти по сигурност
- Специалисти по човешки ресурси
- Всички, които се интересуват от безконтактно разкриване на нелоялно поведение

Курсът би бил особено полезен за всички участници, чиито професионални и служебни функции и задължения им налагат да разбират и да се справят с хора, които се опитват да ги лъжат и манипулират. Тези ситуации могат да възникват както във вътрешнофирменото пространство (измами, злоупатреби и пр), така и при взаимодействие с външни партньори и контрагенти.
Тематичното съдържание на програмата би заинтригувало и специалисти, които са ангажирани с преговорни процеси и осигуряване на доверие и сигурност на връзките и контактите.

Цели на обучението:
- Разширяване на компетентността за разбиране на лъжата и манипулативните въздействия в ежедневните и бизнес отношения 
- Развиване на умения за провеждане на разследващо интервюто като метод в разследването на измами и злоупотреби
- Усвояване на тактики за детекция на лъжата и контрол на манипулациите в диалогови ситуации
- Придобиване на умения за разобличаване на лъжата

Интерактивният метод на обучение:
Програмата включва много практически занятия и илюстративни тематични изложения. Тя е уникална за България и е авторска разработка на водещия, който има богат практически опит по темата. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит.

Специално внимание:
- Индивидуалната потдатливост на манипулативни влияния и лъжа
- Тактики за неутрализиране на манипулации
- Техники за разобличаване на лъжата


Основно съдържание на курса:

1. Лъжата и манипулативното поведение
Целта е да се развие компетентност за анализ на поведенческите индикатори за лъжа в актуалното поведение и манипулативните въздействия в отношенията с основни подтеми:
• Форми на измамно поведение и манипулиране;
• Признаци на лъжа в езика и поведението;
• Нелоялно поведение – психологични фактори и мотиви.
2. Методи за превенция на нелоялни служители
Целта е да запознае участниците с основните принципи и техники за защита срещу наемане на служители с проблемен интегритет и риск от нелоялно поведение с основни подтеми:
• Личностен интегритет – значение на моралното самосъзнание;
• Форми на нелоялно поведение на служители;
• Методи за детекция на потенциални проблеми с интегритета.
3. Психологични техники и методи за разкриване на нелоялно поведение
Целта е да се развие практическа компетентност за водене на разследващо интервю.
Основните подтеми са:
• Структура и динамични аспекти на процеса;
• Ключови елементи и техники на интервюиране;
• Тактики за въздействие.
4. Практически занятия:
• Сюжетно-ролеви казуси;
• Индивидуална обратна връзка за участниците.


Водещ курсаРосен Йорданов 

Цена: 180 лв. без начислен ДДС (216 лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.

В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора, консултации;
- кафе паузи, топъл обяд от реномирана  кетъринг фирма.
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. 

 Не се приемат регистрации