Продължителност на семинара:  5 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците, кафе
09:30 ч.  Начало
13:45 ч.  Край
Формат: хибриден семинар
онлайн: zoom.us
присъствен семинар:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting 

 

Основно съдържание на семинара:
Модул 1: Нови политики и изисквания към строителните продукти на европейско и национално ниво.

1. Прромени в:
- Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти;
- Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
2. Определяне и деклариране на екологичните показатели на строителните продукти - нови изисквания на европейско и национално ниво.

Модул 2: Действащи национални изисквания към строителните продукти – условия и ред за влагането
1. Контрол на качеството на влаганите в строежите строителни продукти.

2. Примери и техники от практиката.

 
Лекторинж. Татяна Червенкова- дирекция „Технически правила и норми“ към МРРБ. 
  

Удостоверение
На участниците в семинара ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации