Нов курс

Продължителност 4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 13:00 ч. Обучение 
Формат:
- онлайн в ZOOM
- присъствен курс: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consultingОсновно съдържание:
1Срочни и сезонни трудови договори.
- Преглед на видовете срочни трудови договори, регламентирани в Кодекса на труда: чл. 68, ал.1, т.1-5 от КТ и чл. 68, ал. 3 и 4 от КТ.
- Особености при сключването им.
- Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори?
- Срок на изпитване - възможности и пречки за договарянето му при срочни и безсрочни трудови договори.

2. Договаряне на допълнителен труд:
- чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ, както и възможности за прекратяване на тези трудови договори.

3. Ползване на платения годишен отпуск:
- Кои групи работници и служители могат да ползват платен годишен отпуск с предимство през лятото;
- Ползване, отлагане или неползване на платения годишен отпуск;
- Погасяване правото на ползване на платен годишен отпуск.

4. Възможности на работодателя за едностранно изменение на мястото и/или характера на работа (чл. 120 от КТ).
- Възможности за възлагане на работа при вътрешно съвместителство и вътрешно заместване, свързано с отсъствие на работници или служители (чл. 259 от КТ).

5. Прекратяване на трудов договор от всяка от страните при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 328, ал.1, т. 10, 10а, т0б и 10в от КТ и чл. 327, ал.1, т. 12 от КТ) и дължимото обезщетение по реда на чл. 222, ал.3 и ал. 4 от КТ.ЛекторТеодора Дичева - експерт трудово право.
Към настощия момент и началник на отдел с ресор "Социална политика, образование и здравеопазване" към Омбудсмана на Република България.

Цена130 лв.  без начислен ДДС (156 лв.  с ДДС). 
Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.


НЕ СЕ ПРИЕМАТ РЕГИСТРАЦИИ