Продължителност на обучението:
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч. Обучение
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 

Цели на обучението:  
- Да представи теоретични и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му;
- Да се анализират и решават   реални казуси от практиката и добрия опит;
- Участниците да усвоят система за документиране, като при обучението се предлагат матрици на документи, имащи  непосредствено практическо приложение  при изпълнение на професионалните задачи.  

Целева група:
- Специалисти в областта на администрирането на заплатите и персонала (ТРЗ и ЛС);
- Специалисти по управление на човешките ресурси;
- Ръководители на отдели по управление на човешките ресурси и администриране на персонал и заплати;
- Счетоводители и други специалисти, които съвместяват функции в областта ТРЗ и личен състав;
- Управители на малки и средни фирми.  

Основно съдържание на курса:
1. Работно време:
- Продължителност на работното време;
- Удължаване на работното време;
- Намалено работно време;
- Непълно работно време.
2. Разпределение на работното време:
- Работно време с променливи граници;
- Гъвкаво работно време;
- Ненормиран работен ден;
- Нощен труд;
- Работа на смени.
3. Отчитане на работното време.
4. Сумирано изчисляване на работното време:
- Условия за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ).
- Документи, свързани с въвеждането на СИРВ:    
   - Заповед за въвеждане на СИРВ;    
   - Съставяне на графици.Промени в графиците;
- Норма часове при работа в условията на СИРВ;
- Нощен труд при работа в условията на СИРВ;
- Отпуски и болнични при въведено СИРВ;
- Отчитане на действително отработеното време. Отчетни форми.
- Ограничения при въвеждане на СИРВ - наличност на персонал, продължителност.
5. Почивки:
- В работния ден;
- Междудневна;
- Седмична;
- Празнични дни.
6. Особености на заплащането при СИРВ.
7. Извънреден труд и връзката му с определеното работното време:
- Определение и забрана;
- Допустимост по изключение;
- Ред за полагане – документиране;
- Недопустимост;
- Отчитане и заплащане.
8. Дежурства и връзката им с извънредния труд.
9. Особености при подаване на Декларация образец 1.

Резултати от обучението:
- Ще получат практически знания и съвети за изпълнението на дейностите  по администриране на персонала и заплащането, свързани със сумираното изчисляване на работното време;
- Ще придобият увереност и знания за прилагането на нормативната уредба в областта на трудовото и осигурително законодателство;
- Ще могат да предприемат ефективни действия и да дават конструктивни предложения при решаване на възникнали казуси или проблеми.

Водещ курсаАся Иванова
Ася Иванова е магистър по „Икономика и организация на труда” и „Управление на човешките ресурси“. Има над 20 годишен опит в областта на управлението на човешките ресурси, включително при администриране на персонал и заплати. Работила е както като консултант, така и на ръководни длъжности в сектори като енергетика, строителство, тежки производства, реклама и др. Участвала е в разработването и внедряването на различни програми и системи за управление на човешките ресурси. Повече от 10 години работи като консултант по проекти за компании от различни браншове и с разнообразен предмет на дейност, включително по европейски проекти. Водещ на обучения по теми като „ТРЗ и личен състав“, „Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията“, „Управление на човешките ресурси”, „Оценяване, атестация и мотивация на персонала” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.

Цена: 180 лв. (върху посочената цена ще бъде начислен ДДС).
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената  включва
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки)]
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

Курсът ще се проведе в малка група с цел осигуряване на минимално разстояние от 1.5 м. между участниците.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно изпратена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.


Регистрирай се тук