Продължителност на обучението:  4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса 
09:30 – 12:45 ч. Обучение
Формат: 
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Основни теми:
1. Правна рамка.
2. Определяне на приложимото законодателство.
2.1. Издаване на удостоверение А1 в България.
3. Документиране на командировките съгласно:
3.1. Наредбата за командировките в страната.
3.2. Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
3.3. Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
4. Данъчно третиране на разходите при командировка.
4.1. Деклариране на разходите за командировка в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
5. Освобождаване от осигурителни вноски на разходите за командировка.
5.1. Специални условия.

Водещ курса: адвокат Зорница Димитрова –  експерт по данъчно и осигурително право 

Цена: 140 лв. без ДДС (168 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- презентация предоставена от лектора, консултации.
- кафе пауза.
Начин на плащане: по банков път:
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG49UBBS80021004989216


Удостоверение:
На участниците в семинара ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации