Счетоводство, данъци и финанси

Обученията, които предлагаме имат за цел да запознаят участниците най-новите и актуални промени в нормативната уредба, да разширят професионалните знания и умения на счетоводители, финансови и оперативни мениджъри, управители, директори и всички заинтересовани от тематиката лица.

За по-голяма ефективност на обученията сме сформирали екипи с водещи специалисти от Национална агенция за приходите, ИА"Главна инспекция по труда", Национален осигурителен институт, Министерство на финансите и др.

В приятна обстановка и перфектна организация педлагаме:
- интерактивни обучения отговарящи на потребностите на участниците;
- консултации с водещи специалисти в областта;
- печатни материали към всяка тема, предоставени от лекторските екипи, включени в цената на курса/семинара.

Форма на провеждане
Отворени курсове - свързани с идентифицирането на проблеми касаещи представители на различни организации;
Корпоративни обучения - провеждат се в рамките на дадена организацията и напълно са адаптирани към нейните потребности;
Обучения по поръчка - провеждат се с цел удовлетворяване на специфични потребности на дадена организация и могат да бъдат по теми извън посочените.

Условия за участие в обученията
Заявки за обучения, за които има обявена дата се подават електронно директно от нашия сайт. Заявката е активна след получаване на потвърждение по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e mail или с SMS на посочения телефон за контакти.
Заявки за корпоративни и обучения по поръчка, се заявяват на тел.: 0888 603724.

Нашите предложения

Ajax Loader