Продължителност на семинара:  4 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците, кафе
09:30 ч.  Начало
13:00 ч.  Край
Формат: присъствен семинар
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting 

 

Основно съдържание на семинара:
1. Нормативна уредба за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
1.1. Закон за устройство на територията;
1.2. НАРЕДБА № РД-20-02-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

2. Национално и европейско законодателство за строителните продуктипредстоящи промени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
2.1. Предстоящи  промени в изискванията към строителните продукти от октомври 2023 г.

3. Звено за контакт относно продусти в строителството. 
 

4. Контрол на влаганите строителни продукти.

5.
Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите:
5.1.  Заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

6.
Национални приложения и национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на строителни продукти в зависимост от предвидената употреба.

7. Примери на декларация за експлоатационните показатели и на декларация за характеристиките на строителен продукт.
8. Документи от оценяване на строителните продукти. Проверка на декларации за строителни продукти - примери и техники от практиката.
Дискусия.


Лекторинж. Татяна Червенкова- началник  отдел „Строителни продукти“, Дирекция „Технически правила и норми“ към МРРБ. 

Цена120 лв.  без начислен ДДС (144 лв.  с ДДС). 
Цена за втори и следващ участник от една организация: 100 лв.  без начислен ДДС (120 лв.  с ДДС). 

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  

Удостоверение:
На участниците в семинара ще бъде издадено удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации