Безопасност и здраве

Програмите на  курсовете се изготвят конкретно за всяка организация, така че да може в максимална степен да обхване потребностите ѝ в зависимост от дейността.
За улеснение на нашите клиенти сме подготвили списък с примерни теми за обучение по безопасност и здраве.

За по-голяма ефективност, обученията са в партньорството с ключови институции - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна Агенция "Главна инспекция по труда", Министерство на труда и социалната политика, УАСГ, ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ и др.  В лекторски екипи са включени изтъкнати специалисти с богат опит и практика в областта.

Форма на провеждане
Отворени курсове - свързани с идентифицирането на проблеми касаещи представители на различни организации;
Корпоративни обучения - провеждат се в рамките на дадена организацията и напълно са адаптирани към нейните потребности;
Обучения по поръчка - провеждат се с цел удовлетворяване на специфични потребности на дадена организация и могат да бъдат по теми извън посочените.

Условия за участие в обученията
Заявки за обучения, за които има обявена дата се подават електронно директно от нашия сайт. Заявката е активна след получаване на потвърждение по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail или с SMS на посочения телефон за контакти.
Заявки за корпоративни и обучения по поръчка, се заявяват на тел.: 0888 603724.