НОВ курс

Продължителност на обучението: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса 
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Формат: присъствен курс
Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Асертивността е умение да изразяваме своите емоции по един градивен начин, да заявяваме открито своите позиции и мнения, да отстояваме интересите си. Като в същото време се съобразяваме и приемаме емоциите на другите, разбираме и уважаваме техните позиции и мнения и зачитаме интересите и правата им.

Цели на обучението:
- Да подпомогне участниците да разберат ползата от асертивността в ежедневието и на работното място. Да могат ясно да разграничат асертивното от неасертивното поведение (пасивно, агресивно, пасивно-агресивно) в себе си и в другите;
- Да мотивира и подпомогне участниците да изграждат асертивна нагласа и умение..;
- Да ги снабди с ресурси и техники за това;
- Да ги провокира да изградят своя лична стратегия за развиване на асертивност.

Ползата от обучението:
Личната полза за служители и ръководители се състои в изграждането на стил на комуникация, който носи по-малко стрес, повече яснота и увереност и печели уважението и доверието на колегите.
Корпоративната полза за компаниите е, че асертивността създава открита и сигурна работна среда. Намалява значително „шума“ и „мъглата“ в комуникацията и процеса на работа. Премахва голяма част от напрежението и „задкулисните игри“. Увеличава инициативата, свободното споделяне, ефективността, креативността. Изгражда атмосфера на взаимно зачитане между колеги, служители и ръководители.

Целева група на обучението:
Обученията по асертивност са от изключителна полза за лидери на всяко управленско ниво в тяхната комуникация и взаимодействие с преки ръководители, колеги и подчинени. Но те са важни и за ключови служители, от които зависи ефективността на работния процес.

Метод на провеждане на обучението:
- Споделяне на съдържание в лекторска част по интерактивен начин;
- Индивидуална работа с тестове, работа по лични казуси и лична стратегия;
- Групова работа по казуси и обсъждане;
- Въпроси и отговори.

Съдържание на обучението
:
1. Какво е асертивност и ползи от асертивното поведение
Какво е отношение печеля-печелиш и как асертивността ни помага да го изградим. Каква е ползата да сме асертивни за нас самите и за хората, с които работим и взаимодействаме.
2. Разграничаване на асертивността от три типа неасертивно поведение
Какви са предизвикателствата, които неасертивното поведение поставя във взаимодействието ни в ежедневието. В какво се изразяват агресивното, пасивното и пасивно-агресивното поведение на практика и каква е разликата им с асертивното.
3. Пречки за асертивност и преодоляването им
Неасертивните вярвания и неразбирането за нашите права във взаимодействието и на работното място могат да са някои от пречките за асертивна нагласа. Определяне на нашите права и правата на другите. Изработване и приемане на лична декларация за асертивни права.
4. Процесът на асертивност, техники и лична стратегия
Усвояване на ясно структуриран процес за възприемане на асертивна нагласа. Снабдяване с техники, подходи, упражняване на асертивни фрази и работа по личната стратегия за асертивност.


Лектор
Иван Мирчев 
Иван Мирчев е акредитиран като коуч (ACC) към ICF (International Coach Federation). Сертифициран е като екипен и групов коуч (Erickson Coaching). Имам професионална квалификация в областта на емоционалната интелигентност (International Society for Emotional Intelligence). Специализирал е сторителинг в четиримесечен интензивен майсторски клас по сценарий в Nu Boyana Film School.
Работил е по различни проекти с някои от големите търговски вериги, банки, телекомуникационни компании, стартъпи.
Едно от любимите му преживявания по време на обучение е комуникацията с участниците и затова силно насърчава задаването на въпроси, споделянето на личното познание и мъдрост с останалите и отстояването на лично мнение.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации