НОВ курс

Продължителност на обучението: 2 дни  16  уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса 
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Формат: присъствен курс
Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5Често едно от големите предизвикателства в компаниите е как един успешен служител да премине в ролята на успешен ръководител. Преминаването в новата функция поставя изцяло нови изисквания и критерии за успех. Първата година е критично време на преход. Това обучение има за цел да подкрепи новите ръководители да преминат успешно този преход.

Цели на обучението:
- Да предаде базово познание за мениджмънта и лидерството и да очертае голямата картина на задачата на ръководителя;
- Да помогне на новите ръководители да влязат по-бързо и уверено в новата си роля, да изградят нагласа, манталитет на мениджъри и лидери;
- Да мотивира новите ръководители да развиват ключови мениджърски и лидерски умения.

Ползата от обучението:
Участниците ще могат да видят по-ясно своята роля и функции като ръководители. Ще видят, че трудностите и стреса, пред които се изправят в новата си роля са типични предизвикателства ЗА ВСИЧКИ нови ръководители. Ще се запознаят с насоки и инструменти за справяне с някои от тези предизвикателства и как да продължат по-мотивирано и ефективно работата си като мениджъри.

Целева група на обучението:
Обучението е подходящо за нови ръководители, мениджъри на екипи, които са в началото на своята ръководна кариера (първата година), които имат нужда от базово обучение в компетенциите на ръководител.

Метод на провеждане на обучението:
- Споделяне на съдържание в лекторска част по интерактивен начин;
- Споделяне на полезни инструменти за работа;
- Индивидуална работа;
- Групова работа и дискусии;
- Въпроси и отговори.


Съдържание на обучението
:
1. Изгради нагласа на ръководител
Ще разгледаме какви са новите предизвикателства пред новия ръководител и какъв е новият начин на взаимодействие с работния процес, с преките си подчинени и прекия ръководител, който той трябва да изгради. Какви са новите очаквания спрямо него и новите източници на стрес. Ще видим в какво се състои новата идентичност и нагласа на ръководител, която трябва да изгражда. Ще разгледаме различни модели на лидерски стилове и различните лидерски и мениджърски функции.

2. Управлявай ефективно задачите и процесите
Ще разгледаме основните мениджърски функции, процеси и задачи като: планиране, взимане на решения, организиране, стратегия, водене, мотивиране, ръководене, упражняване не контрол, управление на представянето на служителите. Ще видим в какво се състоят и някои насоки как могат да се упражняват по-ефективно.

3. Управлявай ефективно себе си
Ще говорим за това как ръководителя да увеличава своята самоосъзнатост, т.е. да има по-добро разбиране за своите силни и слаби страни, за своите слепи петна, за въздействието си върху другите. Как да управлява емоциите си. Как да иска и да получава обратна връзка от служители и пряк ръководител. Как да управлява по-добре времето си, работния си процес и да увеличава своята лична продуктивност. Как да намира подходящия баланс между работа и личен живот.

4. Управлявай ефективно екипа и другите
Ще говорим за това как ръководителя може да упражнява по-ефективно своя авторитет във взаимодействието си с подчинени и екип. Ще видим и някои от ключовите умения като емпатия, социална чувствителност, активно слушане, присъствие. Ще разгледаме важни начини на взаимодействие като: делегиране, даване на ефективна обратна връзка, мотивация и вдъхновение. Ще разгледаме различните етапи от развитие на един екип и начина, по който ръководителя може ефективно да го ръководи във всеки от тях.Лектор
Иван Мирчев 
Иван Мирчев е акредитиран като коуч (ACC) към ICF (International Coach Federation). Сертифициран е като екипен и групов коуч (Erickson Coaching). Имам професионална квалификация в областта на емоционалната интелигентност (International Society for Emotional Intelligence). Специализирал е сторителинг в четиримесечен интензивен майсторски клас по сценарий в Nu Boyana Film School.
Работил е по различни проекти с някои от големите търговски вериги, банки, телекомуникационни компании, стартъпи.
Едно от любимите му преживявания по време на обучение е комуникацията с участниците и затова силно насърчава задаването на въпроси, споделянето на личното познание и мъдрост с останалите и отстояването на лично мнение.

Формат:  присъствен курс.
Място на провеждане -
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
(учебен център TBS consulting. Реновирана зала с микрофони за участниците за по-голяма ефективност).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.