Продължителност: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса, кафе
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Предназначение на курса:
Казано съвсем накратко, този курс ще е особено полезен за всички „ОТЕГЧЕНИ“: тези, които често имат натрапчивото чувство, че пилеят времето си в безполезни и банални разговори, когато им се налага да наемат служители. Този курс е и за хората, които са „НЕДОВОЛНИ“: тези, които изпитват неприязън към шаблонните и неработещи  интервюта за работа, пълни с повърхностни въпроси, от които в крайна сметка не добиват никаква реална и надеждна информация за човека срещу себи си. Също така, курсът би бил много ценнен за за всички „ПРАГМАТИЦИ“: тези, които наистина искат да могат да разбират адекватно и да преценяват обективно личностните и деловите качества на хората, които наемат на работа, вместо да разчитат на смътните си интуиции и ирационални прозрения. В края на краищата, този курс е за ВСИЧКИ, на които деловото ежедневие налага да вземат отговорни решения въз основа на диагностичното интервю в работата си или за кариерното развитие на служителите и колегите си.

В този смисъл намирам този курс като подходящ за:
• 
Психолози и специалисти по човешки ресурси
• Ръководен персонал
• 
Всеки, ангажиран делово с разбирането и оценяването на хора

Цели на обучението:
Основната цел на този курс на първо място е да предостави на участниците основните знания и умения, които ще им позволят да ползват интервюто ефективно т.е. да постигат реалните комуникативни и информативни цели, които си поставят. Участниците ще имат възможност да разширят своята практическа психологична компетентност, за да постигат повече дълбочина и проницателност на своите анализи. Обучението със сигурност ще допринесе за повишаване на качеството на техните решения и валидността на прогнозите им. Не на последно място този курс си поставя за цел да резсее всички заблуди и злоупотреи с този толкова популярно прилаган, а всъщност толкова слабо познат на практика метод за „опознавателно общуване“!

Методите, които ще бъдат представени са предимно авторски и са изпитани в дългогодишната практика на водещия в частния и държавния сектор. Участниците ще бъдат запознати с техники на работа, които са нови и взаимствани от други сфери, които са особено полезни при специфични диагностични казуси или комуникативни проблеми. Разчитам също така, всеки да намери подходящ отговор на въпросите, които го вълнуват и разбира се да открие перспективи за намиране на нови решения на стари проблеми.

Основно съдържание на курса: 
1. Диагностичното интервю като метод – функции и цели.
2. Интервюто като процес – психо-динамични аспекти.
3. Видове интервюта и принципи на приложение – структура и процедура.
4. Релевантна диагностична матрица според длъжностния профил.
5. Методи за оценка на релевантни делови качества:
- Личностни качества;
- Комуникативни умения и компетентност;
- Интелектуален капацитет и умствени способности;
- Лидерски качества;
- Професионална мотивация-
6. Умения и техники за водене на диагностично интервю.

7. Специализирани техники за анализ на моралните качества и интегритета.

Интерактивният метод на обучение:
Програмата включва обстойно теоретично изложение, тематични и сюжетно-ролеви упражнения и симулации, както обратна връзка за индивидуалните осоености на участниците. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез разглеждане на конкретни практически казуси.

Специално внимание:
- Техниките за придобиване на достоверна и надеждна информация
- Субективните пречки и ограниченията пред обективните изводи
- Уменията за постигане на справедлива и коректна обратна връзка

Водещ курса Росен Йорданов  - магистър по социална психология. 
Специализация по „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги" по съвместна програма на СУ «Св. Климент Охридски», «Interaction associates" US и Фондация „Партньорство“ България -1994-1995 г. Дипломиран „Психодрама терапервт“ от 2003 г. от Психотерапия 2000 / България „Българско дружество по психодрама и групова терапия“ - член на FEPTO (Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации“) 
Практика
Специалист по криминална психология, с повече от 15 години практически опит в работа с детектор на лъжата, различни криминални разследвания и кризисни преговори.
Бил е Заместник-директор на «Институт по психология» - МВР.
По настоящем е водещ на интерактивни и групово-динамични обучения/треньор, практикуващ от 1995 г. по Комуникативни умения, Решаване на конфликти, Лидерство, Асертивно поведение и себепредставяне, Разкриване на лъжата и манипулативното поведение, Психология на преговорите, и др. 


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. 

 

Запитване за фирмено обучение

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com