Продължителност:  8  уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса, кафе
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Форма на участие:  присъствена„Всичко започва с фантазията за “идеалният” кандидат, преминава през желанието за “подходящият” кандидат, следва приемането на перспективата за “възможният” кандидат и се стига до примиряването с назначаване на “поносимият” кандидат, който при много добър късмет не напуска в следващите четири до девет месеца.“

Написах този текст преди близо 10 години в една статия за HR списание, което вече не същуствува. Статията беше озаглавена „Набиране на персонал – фасулска работа или задача с много неизвестни“, което само по себе си трябваше да покаже, че този елемент от ежедневието на тогавашните компании е по-сложен и труден, отколкото изглежда на пръв поглед. Логиката гласи, че изминалите години би следвало да са достатъчни, за да бъдат преодоляни повечето проблеми, съществували тогава, но уви. Практиката напоследък показва, че все още много работодатели, които разчитат на специално назначени специалисти или на външни консултанти продължават да изпитват същите, ако не и още по-големи трудности, предвид дефицитите в избора на работна ръка на трудовия пазар.
Причините за тези проблеми са безспорно разнообразни (ирелевантно образование на кандидатите, недостатъчна квалификация, демографски фактори, високи разходи за качествен подбор и др.), но все пак най-съществените си остават неефективното оценяване на входа, липсата на адекватни въвеждащи (адаптационни) програми за новопостъпилите и слабости в оценяването на изпълнението на служителите.

Предназначение на курса:
В резюме, този курс бил особено полезен за всички, които искат да подобрят нивото на подбора на персонал и да задържат по-успешно наетите служители.
Тематичното съдържание на програмата и практическите казуси биха заинтригували онези, които биха желали да оптимизират разходите и времето, които губят в безплодни и неефикасни подборни и атестационни процедури, за всички, които имат нужда да се научат да откриват и оценяват правилно и надеждно потенциалите и качествата на хората, да прогнозират по-успешно тяхната реализация и не на последно място, този курс е за хората, на които са им омръзнали шаблонните и неработещи интервюта, от които в крайна сметка могат да се доверят само на смътната си интуиция.

Курсът е подходящ за:
- Среден и висш ръководен персонал
- Управители на малки и средни компании
- Специалисти по човешки ресурси
- Всеки, зает с набиране и оценяване на хора за работа

Специално внимание:
- Техниките за придобиване на достоверна и надеждна информация
- Субективните пречки и ограниченията пред обективните изводи
- Уменията за постигане на справедлива и коректна обратна връзка

Основно съдържание на курса:
1. Основни дефекти на популярно-практикуваните системи за оценяване
2. Изработване на релевантна диагностична матрица
3. Методи за оценка, нивото им на ефективност в различните процедури и правилното им прилагане
4. Модели на оценяване на различни длъжностни нива
5. Ефективни въвеждащи програми – условия, принципи и правила
6. Системи за оценка на представянето и мотивираща обратна връзка

Водещ курса: Росен Йорданов
Магистър по социална психология. Специализация по „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги" по съвместна програма на СУ «Св. Климент Охридски», «Interaction associates" US и Фондация „Партньорство“ България -1994-1995 г. Дипломиран „Психодрама терапервт“ от 2003 г. от Психотерапия 2000 / България „Българско дружество по психодрама и групова терапия“ - член на FEPTO (Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации“).
Практика: Водещ на интерактивни и групово-динамични обучения/треньор, практикуващ от 1995 г. по Комуникативни умения, Решаване на конфликти, Лидерство, Асертивно поведение и себепредставяне, Разкриване на лъжата и манипулативното поведение, Психология на преговорите, и др. Специалист по криминална психология, с повече от 15 години практически опит в работа с детектор на лъжата, различни криминални разследвания и кризисни преговори.

Форма на участиеприсъствена
При спазване на въведените противоепидемични мерки.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Регистрирай се тук