Продължителност на обучението:  8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса
09:30 – 17:00 ч. Семинарни занятия 
Формат: присъствен курс
гр. София, бул. Княг. Мария Луиза 92, ет. 5


В този курс известната  журналистка и писателка Мария Касимова Моасе ще сподели с Вас своя опит и ще представи нови тенденции в презентирането. Ще  Ви разкрие ефективни презентационни техники,  практики за овладяване на сценичната треска, как да реагирате в моментите на неочакваност и изненада.
Независимо дали сте опитен презентатор или току що започвате, с  този курс ще подобрите презентационните си умения и присъствие.
Развиването на тези умения са важни не само в личен план, но са  ключови за успеха на всеки бизнес.

Ето как да успеете!


Основно съдържание:
1. Съвременният човек и неговите роли 
- Презентирането като начин на продаване на себе си.
- Кой съм аз и с какво съм уникален?
- Визията и речта като част от образа, който създаваме.
- Реално и опосредствано (онлайн, медийно и пр.) присъствие и добрите и лоши страни на всяко от тях.
- Различна среда – различен код – различна публика – различна презентация, но... един и същи човек.
- Гъвкавост в презентирането – как да се представим най-добре според целта, условията, аудиторията.
- Силата на непосредствеността
2. Външен вид и поведение: 
- Как да преценим силните и слабите си страни при публично представяне?
- Манипулиране на първото впечатление. 
- Лични притеснения и комплекси и как да се справим с тях. 
- Подходящо облекло за различни случаи – презентация, интервю, работна среща, служебно запознанство.
- Менажиране на визуални „гафове".
3. Език мой – приятел мой
- Подбор на езиковите средства за устно или писмено изказване. 
- Методи за обогатяване на речта. 
- Анализ, подготовка и конструкция на речта – кое е важно и как то изпъква и функционира с останалата информация. 
- Основни характеристики на добрата реч и трикове за успешното й произнасяне. 
- Език и чувство за хумор. 
- Езикови грешки и правила. 
- Цитати, вицове, лични истории, емоционален патос. 
- Владеене на езика – тон, артикулация, тембър, интонация, паузи, ударения, сила на гласа, преправяне, диалектни форми.
- Задържане на вниманието на аудиторията. 
4. Триковете в класическата прецентация и нови тенденции в презентирането
- Малко за добрия, стар Power Point и кое не трябва да забравяме в структурата на една презентация.
- Ситуация на театралност – „разиграването“ на информация и използването на колкото е възможно повече канали за предаването й.
- Неезикови елементи в произнасянето на реч или презентиране – жестове, мимики, движение по сцената, гоорене зад трибуна или катедра, в седнало или изправено състояние.
- Помощни материали – мемокарти, талисмани, удобни предмети, предмети организатори, асистенти.
- Репетиране, репетиране, репетиране.
- Моментите на неочакваност и изненада или как да ви запомнят. 
5. Разбор на чужда реч
- работа по групи, ролева игри.
6. Презентиране в кратка форма ролева игра по групи.
Идеята е всеки един от участниците да може на практика да приложи усвоените знания, като в приятелска и лабораторна среда се опита да направи кратка презентация по позната или предложена от лектора тема, с която да ангажира интереса на аудиторията.

Лектор:  Мария Касимова - Моасе 
Мария Касимова-Моасе е журналист, есеист, разказвач на истории и специалист по етикет и протокол. Завършила е Българска филология в Софийския университет. Била е главен редактор на редица списания, сред които ELLE, Капитал LIGHT и НЕЯR, работила е в културните отдели на много ежедневници, била е автор на предавания и рубрики в различни телевизионни формати. 
Автор е на книгата “Близки срещи със смесени чувства”, романа “Балканска рапсодия” и комедийния роман и аудиосериал “Записки от Шато Лакрот” и “Записки от Шато Лакрот - Резиденция Злокучане” , книгата “Монолози”.

Цена: 170 лв. (Цената е крайна, върху нея няма да се начислява ДДС).
В цената е включено:
- лекции, презентация предоставена от лектора;
- кафе паузи и обяд от реномирана кетъринг фирма.

Начин на плащане
Плащането се извършва по банков път, при следните банкови реквизити:
Организация: ТБС консълтинг ООД
Банка: Юробанк Еф Джи България АД
Разплащателна сметка (IBAN): BG81BPBI79421037883302
Банков код (BIC): BPBIBGSF
В основание на превода се вписва име и фамилия на участника 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации