Продължителност на обучението: два дни
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч. Обучение
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Цел на обучението:
Обучението има за цел да подпомогне личностното развитие  и осъзнатостта на участниците и да задълбочи разбирането им за значението на емоционалната интелигентност в съвременния бизнес.

Задачи
- Какво е това Емоционална интелигентност и защо е толкова важна и в офиса?
- Себепознание и развитие на умения за управление на собствените чувства.
- Умения за „разчитане” на чуждите емоции и тяхното управление.

Целева група
Значението на Емоционалната интелигентност в работен контекст се осъзнава от все повече ръководители и собственици на бизнес.
Обучението е за всички, които се стремят към себеусъвършенстване и разбират ролята на управлението на емоциите за запазване на ентусиазма и увереността си. За всички, които имат амбицията да станат още по-добри лидери и с лекота да привличат последователи.

Методи на водене на обучението:
Интерактивно и забавно обучение, в което се редуват играта и размисъла. Среда за себепознание и поглед през очите на останалите. Лични истории, метафори, споделяне. Климат на доверие и емпатия, насърчаване на творчество и промяна. Теоретичните модели имат за цел единствено структуриране на разбирането по темата и се предоставят най-вече за самостоятелна подготовка. Участниците ще попълнят предварително онлайн въпросник за Емоционална интелигентност и ще имат възможността да работят фокусирано върху промяна на определени аспекти от поведението си с помощта на водещата и групата.

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
- Въведение: цели, програма, очаквания
- Същност и структура на емоционалната интелигентност
- Значение на емоционалната интелигентност в личен и професионален план
- Палитра на емоциите. За какво ни служат
- Как да контролираме емоциите си и да използваме тяхната енергия
- Емоционалният и рационалният мозък
- Откъде идва стресът на работното място и как можем да го минимизираме
- Връзка между емоции, тяло и разум
- Социална компетентност-основа за ефективни отношения в бизнеса
- Емпатия. Съпреживяване и уважение към модела за света на околните
- Затваряне на обучението и обратна връзка.  


Водещ на обучението: Цветелина Гюрова
Цветелина Гюрова  е магистър по организационна и социална психология от СУ „Климент Охридски”. Има дълъг и интересен професионален път с над двадесет години опит в областта на подбора, психологическата диагностика, обученията, центровете за оценка с цел развитие, изработването на компетентности модели. Притежава сертификати за работа с редица психологични въпросници, за водене на обучителни групи, а също и за работа като психотерапевт и коуч. Към настоящия момент работи на свободна практика и провежда обучения в областта на комуникативните умения, работа в екип, мениджърски умения, коучинг и менторинг, лидерство и мотивация, презентационни умения, умения за интервюиране, емоционална интелигентност и други. Работила е с екипите на много големи и малки български и международни компании. За нея работата е удоволствие, възможност за непрекъснато учене и обмен на знания, опит и енергия.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. 
Не се приемат регистрации