ТБС консълтинг ООД е първата в България организация започнала обучения на оценители с преподаватели от Universität Stuttgart.
Като дългогодишен партньор на Агенция по приватизация сме обучили над 2500 специалисти.

Продължителност на обучението: 9 дни.
Начало на курса: 04.09.2020 г. в 09:30 ч.
Продължителност на Първи модул: 04 -10.09.2020 г. (седем дни)
Продължителност на Втори модул:  два дни, датите се съгласуват допълнително с участниците

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5. 
Учебен център на TBS consulting 


Обучението, което предлагаме е изцяло с практическа насоченост.
Систематизирано, осъвременявано  и надграждано  в продължение на  над 20 годишен опит в провеждането и организирането на това обучение. 

Нашата цел е: участниците, които завършат курса, освен основните познания по оценяване, които ще получат, е и да могат да правят сами оценки на недвижими имоти. Нашите преподаватели ще обогатят Вашите знания по най-добрия и професионален начин. В тази връзка и лекторския екип е подбран от специалисти в областта с голям практически опит. Предлагания интензивен курс е със следното съдържание: 120 уч. ч., от които 80 лекции и 40 упражнения.

Целева група: До участие в курса се допускат само курсисти с висше образование – „бакалавър” и „магистър”.
Обучението се провежда в групи до 25 души, защото ние знаем колко голямо предимство е това за ефективното усвояване на материала.

Анотация на курса: Учебната програма за подготовка на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти” е съобразена със Закона за независимите оценители (ЗНО), Български стандарти за оценяване /БСО/, специализирана литература по оценяване на недвижими имоти, национално законодателство и законодателство на Европейския съюз и с публикувания на сайта на КНОБ "Конспект за обучение".

Квалификационна характеристика: Завършилите курса придобиват основните познания по оценяване и управление на недвижими имоти, необходими в оценителската практика и за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

Цена: 950 лв.
Отстъпка от цената в размер на 10%, ще получат участниците направили регистрация в курса до 14 август 2020 г.

В цената на курса е включено:
– "Методика за оценка на недвижими имоти", печатни материали;
– материали предоставени от лекторския екип, голям набор от материали на електронен носител;
– нормативни документи, образци, примерни оценки, формуляри и мн. др.
– блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, при следните банкови реквизити:
Организация: "ТБС консултинг"ООД
Банка: Юробанк и Еф Джи България АД
Сметка: BG 81 BPBI 7942 1037 8833 02

В основание за превода се вписва: "НИ-име и фамилия на участника".

Допълнителна информация относно курса може да получите на телефон: 0888 603 724.

Регистрация:

• За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724 или да се регистрирате директно чрез  on-line  формата за регистрация.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
• Поради ограничения брой места, в групата се включват участници платили таксата за курса.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Регистрирай се тук

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  

Такса за явяване на изпит - 120 лв.
Заплаща само по следната сметка на КНОБ:
"Юробанк България" АД
BG07 BPBI 7942 1079 5016 11 BPBIBGSF
В основанието за внасяне задължително се вписват следните данни: такса изпит НИ, трите имена и ЕГН на участника.

ВАЖНО:
Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет.
Това става лично в офиса на Камарата, по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпита можете да намерите в прикачените към тази обява файлове. Файлове:

ПРОЦЕДУРА И ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД КНОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ

Източник на информацията: КНОБ